je,

 

je quoi ?

 

quoi tu ?

 

tu vois ?

 

vois quoi?

 

vois moi, quoi,

mais toi pas moi

 

hé ben quoi,

toi pas moi !

alors moi quoi ?

 

ben toi !